Country report for Albania

Data retrieved: 2023-11-30

IPv4

Prefix ASN ASN Name Status
178.175.0.0/17
PTK - Telekomi i Kosoves SH.A.
Valid
178.175.0.0/18
PTK - Telekomi i Kosoves SH.A.
Valid
178.175.64.0/18
PTK - Telekomi i Kosoves SH.A.
Valid
185.47.188.0/22
PTK - Telekomi i Kosoves SH.A.
Valid
213.163.96.0/19
PTK - Telekomi i Kosoves SH.A.
Valid
213.163.96.0/21
PTK - Telekomi i Kosoves SH.A.
Invalid Length
213.163.96.0/22
PTK - Telekomi i Kosoves SH.A.
Valid
213.163.96.0/24
PTK - Telekomi i Kosoves SH.A.
Valid
213.163.97.0/24
PTK - Telekomi i Kosoves SH.A.
Valid
213.163.98.0/24
PTK - Telekomi i Kosoves SH.A.
Valid
213.163.99.0/24
PTK - Telekomi i Kosoves SH.A.
Valid
213.163.100.0/22
PTK - Telekomi i Kosoves SH.A.
Valid
213.163.104.0/21
PTK - Telekomi i Kosoves SH.A.
Valid
213.163.112.0/20
PTK - Telekomi i Kosoves SH.A.
Valid
213.163.121.0/24
PTK - Telekomi i Kosoves SH.A.
Valid
185.120.36.0/22
DIGINET - Diginet shpk
Unknown
185.120.36.0/24
DIGINET - Diginet shpk
Valid
185.120.37.0/24
DIGINET - Diginet shpk
Valid
185.120.38.0/24
DIGINET - Diginet shpk
Valid
185.120.39.0/24
DIGINET - Diginet shpk
Valid
91.230.254.0/23
MOBITEL-BGP - Mobitel sh.p.k.
Unknown
185.30.144.0/22
MOBITEL-BGP - Mobitel sh.p.k.
Valid
185.30.144.0/23
MOBITEL-BGP - Mobitel sh.p.k.
Valid
185.30.144.0/24
MOBITEL-BGP - Mobitel sh.p.k.
Valid
185.30.145.0/24
MOBITEL-BGP - Mobitel sh.p.k.
Valid
185.30.146.0/23
MOBITEL-BGP - Mobitel sh.p.k.
Valid
185.30.146.0/24
MOBITEL-BGP - Mobitel sh.p.k.
Valid
185.30.147.0/24
MOBITEL-BGP - Mobitel sh.p.k.
Valid
185.32.20.0/22
SELCOM-AL-AS - S E L C O M SHPK
Unknown
185.32.20.0/23
SELCOM-AL-AS - S E L C O M SHPK
Unknown
185.32.22.0/24
SELCOM-AL-AS - S E L C O M SHPK
Unknown
185.32.23.0/24
SELCOM-AL-AS - S E L C O M SHPK
Unknown
185.33.32.0/24
STARNET - Starnet Sh.p.k.
Valid
185.33.33.0/24
STARNET - Starnet Sh.p.k.
Valid
185.33.34.0/24
STARNET - Starnet Sh.p.k.
Valid
185.33.35.0/24
STARNET - Starnet Sh.p.k.
Valid
91.226.220.0/24
CREDINS-AS - Credins Bank Sh.A.
Unknown
37.139.112.0/21
RASH-AS - RASH - Rrjeti Akademik Shqiptar
Valid
37.139.112.0/22
RASH-AS - RASH - Rrjeti Akademik Shqiptar
Valid
37.139.115.0/24
RASH-AS - RASH - Rrjeti Akademik Shqiptar
Invalid Length
37.139.116.0/22
RASH-AS - RASH - Rrjeti Akademik Shqiptar
Valid
185.63.176.0/22
RASH-AS - RASH - Rrjeti Akademik Shqiptar
Unknown
130.0.24.0/21
IBC-AS - I.B.C - Telecom Sh.p.k.
Unknown
130.0.24.0/24
IBC-AS - I.B.C - Telecom Sh.p.k.
Valid
130.0.25.0/24
IBC-AS - I.B.C - Telecom Sh.p.k.
Valid
130.0.26.0/24
IBC-AS - I.B.C - Telecom Sh.p.k.
Valid
130.0.27.0/24
IBC-AS - I.B.C - Telecom Sh.p.k.
Valid
130.0.28.0/24
IBC-AS - I.B.C - Telecom Sh.p.k.
Valid
130.0.29.0/24
IBC-AS - I.B.C - Telecom Sh.p.k.
Valid
130.0.30.0/24
IBC-AS - I.B.C - Telecom Sh.p.k.
Valid
130.0.31.0/24
IBC-AS - I.B.C - Telecom Sh.p.k.
Valid
185.85.152.0/22
IBC-AS - I.B.C - Telecom Sh.p.k.
Valid
185.85.152.0/23
IBC-AS - I.B.C - Telecom Sh.p.k.
Valid
185.85.155.0/24
IBC-AS - I.B.C - Telecom Sh.p.k.
Valid
185.139.4.0/24
IBC-AS - I.B.C - Telecom Sh.p.k.
Valid
130.0.28.0/22
IBC-AS - I.B.C - Telecom Sh.p.k.
Valid
130.0.24.0/22
IBC-AS - I.B.C - Telecom Sh.p.k.
Valid
146.0.16.0/21
ITCOM-SHKODER - ITCOM Shpk
Valid
185.200.248.0/22
ITCOM-SHKODER - ITCOM Shpk
Valid
95.107.175.0/24
AMS-AS - ALBANIA MARKETING SERVICE Ltd
Valid
46.183.120.0/21
MCNET - MC NETWORKING Sh.p.k.
Unknown
46.183.120.0/24
MCNET - MC NETWORKING Sh.p.k.
Unknown
46.183.121.0/24
MCNET - MC NETWORKING Sh.p.k.
Unknown
46.183.122.0/24
MCNET - MC NETWORKING Sh.p.k.
Unknown
171.22.148.0/23
MCNET - MC NETWORKING Sh.p.k.
Unknown
171.22.150.0/24
MCNET - MC NETWORKING Sh.p.k.
Unknown
171.22.148.0/24
MCNET - MC NETWORKING Sh.p.k.
Unknown
46.183.124.0/24
MCNET - MC NETWORKING Sh.p.k.
Unknown
46.183.125.0/24
MCNET - MC NETWORKING Sh.p.k.
Unknown
204.93.221.0/24
MCNET - MC NETWORKING Sh.p.k.
Unknown
46.183.123.0/24
MCNET - MC NETWORKING Sh.p.k.
Unknown
171.22.149.0/24
MCNET - MC NETWORKING Sh.p.k.
Unknown
134.0.32.0/19
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.32.0/22
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.32.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.33.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.34.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.35.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.36.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.36.0/28
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.37.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.38.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.39.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.40.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.41.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.42.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.43.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.44.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.45.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.46.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.47.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.48.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.49.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.50.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.51.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.52.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.53.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.54.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.55.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.56.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.57.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.58.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.59.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.60.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.61.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.62.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
134.0.63.0/24
AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit
Unknown
84.20.93.0/24
BANK-OF-ALBANIA - Banka e Shqiperise
Valid
45.66.252.0/22
BRSK - BRSK Limited
Valid
91.217.6.0/23
BRSK - BRSK Limited
Valid
109.74.28.0/22
BRSK - BRSK Limited
Valid
79.171.48.0/21
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
79.171.48.0/22
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Invalid Length
79.171.48.0/24
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
79.171.49.0/24
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
79.171.50.0/24
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
79.171.51.0/24
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Invalid Length
79.171.52.0/24
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
79.171.53.0/24
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Invalid Length
79.171.54.0/24
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Invalid Length
79.171.55.0/24
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
188.172.96.0/21
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Unknown
188.172.96.0/22
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Unknown
188.172.96.0/24
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
188.172.100.0/24
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
188.172.104.0/22
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
188.172.108.0/24
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
188.172.109.0/24
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
188.172.110.0/24
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
188.172.111.0/24
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
188.172.97.0/24
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
188.172.101.0/24
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
188.172.99.0/24
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
188.172.102.0/24
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
188.172.98.0/24
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
188.172.103.0/24
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
31.22.48.0/20
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Unknown
31.22.48.0/21
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Unknown
31.22.48.0/22
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
31.22.48.0/23
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
31.22.50.0/23
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
31.22.52.0/22
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
31.22.52.0/23
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
31.22.54.0/23
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
31.22.56.0/21
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Unknown
31.22.56.0/22
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
31.22.56.0/23
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
31.22.58.0/23
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
31.22.60.0/22
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
31.22.60.0/23
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
31.22.62.0/23
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
109.234.232.0/21
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Unknown
109.234.232.0/22
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
109.234.232.0/23
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
109.234.232.0/24
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Invalid Length
109.234.233.0/24
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Invalid Length
109.234.234.0/23
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
109.234.235.0/24
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Invalid Length
109.234.236.0/22
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
109.234.236.0/23
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
109.234.238.0/23
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
185.156.12.0/22
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
185.156.12.0/23
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
185.156.14.0/23
AMC - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
185.171.147.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Unknown
91.210.136.0/24
ITIRANA-AL-AS - ITirana Sh.p.k.
Valid
91.210.137.0/24
ITIRANA-AL-AS - ITirana Sh.p.k.
Valid
91.210.138.0/24
ITIRANA-AL-AS - ITirana Sh.p.k.
Valid
91.210.139.0/24
ITIRANA-AL-AS - ITirana Sh.p.k.
Valid
109.104.128.0/24
ITIRANA-AL-AS - ITirana Sh.p.k.
Valid
109.104.129.0/24
ITIRANA-AL-AS - ITirana Sh.p.k.
Valid
109.104.130.0/24
ITIRANA-AL-AS - ITirana Sh.p.k.
Valid
109.104.131.0/24
ITIRANA-AL-AS - ITirana Sh.p.k.
Valid
109.104.132.0/24
ITIRANA-AL-AS - ITirana Sh.p.k.
Valid
109.104.133.0/24
ITIRANA-AL-AS - ITirana Sh.p.k.
Valid
109.104.144.0/24
ITIRANA-AL-AS - ITirana Sh.p.k.
Valid
109.104.145.0/24
ITIRANA-AL-AS - ITirana Sh.p.k.
Valid
109.104.157.0/24
ITIRANA-AL-AS - ITirana Sh.p.k.
Valid
109.104.158.0/24
ITIRANA-AL-AS - ITirana Sh.p.k.
Valid
103.167.235.0/24
ALBHOST - Albanian Hosting SH.P.K.
Valid
46.255.144.0/21
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
46.255.144.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
46.255.148.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.128.0/21
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.129.0/24
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.132.0/24
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.135.0/24
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.136.0/21
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.136.0/24
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.141.0/24
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.144.0/23
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.146.0/23
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.150.0/24
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.156.0/24
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.157.0/24
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.159.0/24
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.160.0/21
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.160.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.160.0/24
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.162.0/23
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.164.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.164.0/24
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.165.0/24
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.166.0/24
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.167.0/24
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.168.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.168.0/23
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.170.0/23
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.172.0/23
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.174.0/24
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.176.0/21
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.177.0/24
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.182.0/24
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.184.0/21
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.184.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.188.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.192.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.196.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.196.0/23
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.196.0/24
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.198.0/23
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.200.0/21
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.200.0/24
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.201.0/24
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.202.0/23
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.204.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.208.0/20
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.208.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.212.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.216.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.220.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.224.0/20
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.224.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.228.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.232.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.236.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.240.0/20
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.240.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.244.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.248.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
95.107.252.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
141.8.200.0/21
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
185.118.148.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
185.118.148.0/23
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
185.118.150.0/23
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
185.122.228.0/22
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
77.247.248.0/21
DOTNET-AS - DOTNET SH.P.K
Valid
77.247.248.0/24
DOTNET-AS - DOTNET SH.P.K
Valid
77.247.249.0/24
DOTNET-AS - DOTNET SH.P.K
Valid
77.247.250.0/24
DOTNET-AS - DOTNET SH.P.K
Valid
77.247.251.0/24
DOTNET-AS - DOTNET SH.P.K
Valid
77.247.252.0/24
DOTNET-AS - DOTNET SH.P.K
Valid
77.247.253.0/24
DOTNET-AS - DOTNET SH.P.K
Valid
77.247.254.0/24
DOTNET-AS - DOTNET SH.P.K
Valid
77.247.255.0/24
DOTNET-AS - DOTNET SH.P.K
Valid
185.177.28.0/22
DOTNET-AS - DOTNET SH.P.K
Valid
185.177.28.0/24
DOTNET-AS - DOTNET SH.P.K
Valid
185.177.29.0/24
DOTNET-AS - DOTNET SH.P.K
Valid
185.177.30.0/24
DOTNET-AS - DOTNET SH.P.K
Valid
185.177.31.0/24
DOTNET-AS - DOTNET SH.P.K
Valid
194.1.149.0/24
AKEP-AS - Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare - AKEP
Unknown
77.247.195.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Invalid ASN
79.106.0.0/16
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.0.0/17
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.0.0/19
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.0.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.8.0/21
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Invalid Length
79.106.16.0/20
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Invalid Length
79.106.16.0/23
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Invalid Length
79.106.18.0/23
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Invalid Length
79.106.32.0/19
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.37.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.42.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.56.0/22
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.64.0/19
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.64.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.77.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.84.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.90.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.94.0/23
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.95.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.96.0/19
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.98.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Invalid Length
79.106.99.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Invalid Length
79.106.101.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.102.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.103.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.104.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.105.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Invalid Length
79.106.106.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Invalid Length
79.106.107.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.108.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Invalid Length
79.106.109.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Invalid Length
79.106.111.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Invalid Length
79.106.116.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Invalid Length
79.106.117.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.118.0/23
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.120.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.122.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.123.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.124.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.125.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.126.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.127.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.128.0/19
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.160.0/19
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.176.0/21
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.192.0/19
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.194.0/23
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.195.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.196.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.204.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.205.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.207.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.209.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.210.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.211.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.214.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.215.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.218.0/23
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.220.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.224.0/19
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.228.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.229.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.230.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.232.0/22
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.240.0/21
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.240.0/23
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.242.0/23
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.244.0/23
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.246.0/23
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.254.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.255.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
185.171.144.0/23
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
217.24.240.0/20
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
217.24.240.0/21
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
217.24.248.0/21
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
217.24.248.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
217.24.254.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.162.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.50.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
79.106.48.0/24
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
185.49.24.0/24
TIBO-AS - TIBO COMMUNICATIONS SH.P.K
Valid
185.49.25.0/24
TIBO-AS - TIBO COMMUNICATIONS SH.P.K
Valid
185.49.26.0/24
TIBO-AS - TIBO COMMUNICATIONS SH.P.K
Valid
185.49.27.0/24
TIBO-AS - TIBO COMMUNICATIONS SH.P.K
Valid
213.207.32.0/19
TIBO-AS - TIBO COMMUNICATIONS SH.P.K
Valid
213.207.32.0/22
TIBO-AS - TIBO COMMUNICATIONS SH.P.K
Valid
213.207.33.0/24
TIBO-AS - TIBO COMMUNICATIONS SH.P.K
Valid
213.207.36.0/22
TIBO-AS - TIBO COMMUNICATIONS SH.P.K
Valid
213.207.40.0/22
TIBO-AS - TIBO COMMUNICATIONS SH.P.K
Valid
213.207.44.0/22
TIBO-AS - TIBO COMMUNICATIONS SH.P.K
Valid
213.207.48.0/21
TIBO-AS - TIBO COMMUNICATIONS SH.P.K
Valid
213.207.48.0/22
TIBO-AS - TIBO COMMUNICATIONS SH.P.K
Valid
213.207.56.0/21
TIBO-AS - TIBO COMMUNICATIONS SH.P.K
Valid
213.207.56.0/22
TIBO-AS - TIBO COMMUNICATIONS SH.P.K
Valid
213.207.60.0/22
TIBO-AS - TIBO COMMUNICATIONS SH.P.K
Valid
213.207.52.0/22
TIBO-AS - TIBO COMMUNICATIONS SH.P.K
Valid
194.169.164.0/24
ITS-AS - I.T.S. SH.P.K.
Unknown
194.169.165.0/24
ITS-AS - I.T.S. SH.P.K.
Unknown
185.237.18.0/23
FBD-AL-AS - FBD shpk
Valid
185.237.19.0/24
FBD-AL-AS - FBD shpk
Valid
185.237.18.0/24
FBD-AL-AS - FBD shpk
Valid
45.93.220.0/22
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
80.90.80.0/20
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
80.90.80.0/21
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Invalid Length
80.90.80.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Invalid Length
80.90.81.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Invalid Length
80.90.82.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Invalid Length
80.90.83.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
80.90.84.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Invalid Length
80.90.85.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Invalid Length
80.90.86.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Invalid Length
80.90.87.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
80.90.88.0/21
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Invalid Length
80.90.89.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
80.90.90.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
80.90.91.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
80.90.92.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
80.90.93.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Invalid Length
80.90.94.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Invalid Length
80.90.95.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Invalid Length
81.26.200.0/21
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
81.26.200.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
81.26.201.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
81.26.202.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
81.26.203.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
81.26.204.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
81.26.205.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
81.26.206.0/23
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
81.26.206.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
81.26.207.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
93.93.168.0/22
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
93.93.168.0/23
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
93.93.170.0/23
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
94.154.154.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
94.154.155.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
185.132.92.0/22
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Unknown
185.132.92.0/23
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
185.132.93.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
185.132.94.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
185.132.95.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
185.158.0.0/22
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
185.158.0.0/23
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
185.158.2.0/23
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
185.175.252.0/22
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
185.187.0.0/22
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
185.187.0.0/23
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
185.212.188.0/22
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
185.212.188.0/23
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
185.239.8.0/22
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
185.239.8.0/23
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
185.239.10.0/23
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
194.35.250.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Unknown
194.35.251.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Unknown
185.239.11.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
185.239.10.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
185.239.9.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
185.187.2.0/23
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
185.212.190.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
185.212.189.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
185.212.188.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
185.239.8.0/24
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
31.44.64.0/20
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
31.44.64.0/22
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Invalid Length
31.44.68.0/22
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
31.44.72.0/22
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
31.44.76.0/22
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Invalid Length
77.242.16.0/20
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
77.242.16.0/23
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Invalid Length
77.242.18.0/23
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
77.242.20.0/24
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
77.242.21.0/24
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
77.242.22.0/23
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
77.242.24.0/24
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
77.242.25.0/24
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
77.242.26.0/24
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
77.242.27.0/24
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Invalid Length
77.242.28.0/22
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
77.242.31.0/24
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
80.91.112.0/20
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
80.91.112.0/23
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
80.91.114.0/23
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
80.91.116.0/24
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
80.91.117.0/24
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
80.91.118.0/23
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
80.91.118.0/24
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
80.91.120.0/21
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
80.91.122.0/24
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
80.91.123.0/24
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
80.91.124.0/24
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
80.91.126.0/24
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
85.94.124.0/22
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Invalid ASN
92.60.16.0/20
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
92.60.16.0/23
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Invalid Length
92.60.18.0/23
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Invalid Length
92.60.20.0/22
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Invalid Length
92.60.24.0/21
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Invalid Length
109.236.32.0/22
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Invalid Length
109.236.36.0/22
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Invalid Length
109.236.40.0/22
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Invalid Length
109.236.44.0/22
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Invalid Length
109.236.44.0/24
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Invalid Length
185.9.44.0/22
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
185.9.44.0/24
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
185.9.45.0/24
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
185.9.46.0/23
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
185.55.148.0/24
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
185.55.149.0/24
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
185.55.150.0/23
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
185.55.150.0/24
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
77.242.29.0/24
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
77.242.30.0/24
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
185.55.148.0/22
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
80.91.127.0/24
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
109.236.32.0/20
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
37.35.64.0/21
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
37.35.64.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
37.35.65.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
37.35.66.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
37.35.67.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
37.35.68.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
37.35.69.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
37.35.70.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
37.35.71.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.32.0/19
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.32.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.33.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.34.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.35.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.36.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.37.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.38.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.39.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.40.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.41.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.42.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.43.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.44.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.45.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.46.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.47.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.48.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.49.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.50.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.51.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.52.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.53.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.54.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.55.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.56.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.57.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.58.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.59.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.60.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.61.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.62.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
84.22.63.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
185.173.204.0/22
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
185.173.204.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
185.173.205.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
185.173.206.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
185.173.207.0/24
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
31.222.40.0/22
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
31.222.40.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
31.222.41.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
31.222.42.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
31.222.43.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
31.222.44.0/22
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
31.222.44.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
31.222.45.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
31.222.46.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
31.222.47.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.64.0/22
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.64.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.65.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.66.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.67.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.68.0/22
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.68.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.69.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.70.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.71.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.72.0/22
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.72.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.73.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.74.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.75.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.76.0/22
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.76.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.77.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.78.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.79.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.80.0/22
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.80.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.81.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.82.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.83.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.84.0/22
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.84.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.85.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.86.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.87.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.88.0/22
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.88.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.89.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.90.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.91.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.92.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
84.20.95.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
185.55.44.0/22
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
185.55.44.0/23
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
185.55.44.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
185.55.45.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
185.55.46.0/23
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
185.55.46.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
185.55.47.0/24
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
79.98.112.0/21
NISATEL - Nisatel LTD
Valid
79.98.112.0/24
NISATEL - Nisatel LTD
Valid
79.98.113.0/24
NISATEL - Nisatel LTD
Valid
79.98.114.0/24
NISATEL - Nisatel LTD
Valid
79.98.115.0/24
NISATEL - Nisatel LTD
Valid
79.98.116.0/24
NISATEL - Nisatel LTD
Valid
185.66.128.0/22
NISATEL - Nisatel LTD
Valid
217.21.144.0/20
NISATEL - Nisatel LTD
Valid
217.21.145.0/24
NISATEL - Nisatel LTD
Valid
217.21.146.0/24
NISATEL - Nisatel LTD
Valid
217.21.148.0/22
NISATEL - Nisatel LTD
Valid
217.21.152.0/24
NISATEL - Nisatel LTD
Valid
217.21.159.0/24
NISATEL - Nisatel LTD
Valid
46.19.224.0/21
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
46.19.224.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
46.19.225.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
46.19.226.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
46.19.227.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
46.19.228.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
46.19.229.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
46.19.230.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
46.19.231.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
82.114.64.0/19
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
82.114.64.0/20
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
82.114.64.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
82.114.65.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
82.114.66.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
82.114.67.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
82.114.68.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
82.114.69.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
82.114.70.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
82.114.71.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
82.114.72.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
82.114.73.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
82.114.74.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
82.114.75.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
82.114.76.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
82.114.77.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
82.114.78.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
82.114.79.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
82.114.80.0/20
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
82.114.80.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
82.114.81.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
82.114.82.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
82.114.83.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
82.114.84.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
82.114.85.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
82.114.86.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
82.114.87.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
82.114.88.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
82.114.89.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
82.114.90.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
82.114.91.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
82.114.92.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
82.114.93.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
82.114.94.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
82.114.95.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
178.132.216.0/21
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
178.132.216.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
178.132.217.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
178.132.218.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
178.132.219.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
178.132.220.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
178.132.221.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
178.132.222.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
178.132.223.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
185.67.176.0/22
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
185.67.176.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
185.67.177.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
185.67.178.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
185.67.179.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
185.190.132.0/22
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
185.190.132.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
185.190.133.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
185.190.134.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
185.190.135.0/24
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
195.206.234.0/24
NETWORK-ALBANIA - NETWORKALBANIA Sh.p.k
Valid
45.90.81.0/24
XHIMINET - Gezim Cerri
Valid
84.20.94.0/24
BKT - Banka Kombetare Tregtare Sh.A.
Valid
77.247.88.0/24
TELE-CO-TIRANA - Tele.Co.Albania SHPK
Valid
185.120.39.0/24
NEXTFIBER - NEXT Fiber SHPK
Invalid ASN
77.83.120.0/22
FIBERCONN-AS - FiberConn (SH.P.K)
Valid
77.83.120.0/24
FIBERCONN-AS - FiberConn (SH.P.K)
Valid
77.83.121.0/24
FIBERCONN-AS - FiberConn (SH.P.K)
Valid
77.83.122.0/24
FIBERCONN-AS - FiberConn (SH.P.K)
Valid
77.83.123.0/24
FIBERCONN-AS - FiberConn (SH.P.K)
Valid
195.200.234.0/24
OPENTEL - Arben Smani trading as OPENTEL
Unknown
91.239.145.0/24
MAP-ASHI - Ministry of Internal Affairs (Kosovo)
Valid
91.212.96.0/24
MENOCOM - MENOCOM Sh.p.k.
Valid
193.163.116.0/24
NETSYSCOM - Netsyscom sh.p.k
Valid
45.90.80.0/24
NETBSS - Business Strategic Solution SHPK
Valid
45.90.82.0/24
NETBSS - Business Strategic Solution SHPK
Valid
45.90.83.0/24
NETBSS - Business Strategic Solution SHPK
Valid
91.240.165.0/24
NETBSS - Business Strategic Solution SHPK
Valid
31.41.33.0/24
ALBAHOST - Albanian Hosting SH.P.K.
Valid
103.167.234.0/24
ALBAHOST - Albanian Hosting SH.P.K.
Valid
185.190.90.0/24
LIGHTNET - Lightnet Sh.p.k.
Valid
46.99.0.0/16
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.0.0/18
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.0.0/19
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.0.0/20
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.0.0/22
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.32.0/19
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.64.0/18
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.64.0/19
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.84.0/22
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.88.0/21
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.128.0/23
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.128.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.129.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.130.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.131.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.132.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.133.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.134.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.135.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.136.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.137.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.138.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.139.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.140.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.141.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.142.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.143.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.144.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.145.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.146.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.147.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.148.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.149.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.150.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.151.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.152.0/22
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.152.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.153.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.154.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.155.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.156.0/23
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.156.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.157.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.158.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.159.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.160.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.161.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.162.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.163.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.164.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.165.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.166.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.167.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.168.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.169.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.170.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.171.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.172.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.173.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.174.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.175.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.176.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.177.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.178.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.179.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.180.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.181.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.182.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.183.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.184.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.185.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.186.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.187.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.188.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.189.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.190.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.192.0/21
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.192.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.193.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.196.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.197.0/25
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.198.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.199.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.200.0/22
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.200.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.201.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.202.0/23
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.202.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.203.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.204.0/22
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.205.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.208.0/21
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.210.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.224.0/20
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.240.0/21
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.248.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.249.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.250.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.251.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.252.0/22
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
46.99.252.0/23
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.99.254.0/23
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
80.80.160.0/20
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
80.80.160.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
80.80.161.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
80.80.162.0/23
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
80.80.162.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
80.80.163.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
80.80.164.0/23
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
80.80.164.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
80.80.165.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
80.80.166.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
80.80.167.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
80.80.168.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
80.80.169.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
80.80.170.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
80.80.171.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
80.80.172.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
80.80.173.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
80.80.174.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
80.80.175.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.96.0/19
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.96.0/22
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
91.187.96.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.97.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.98.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.99.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.100.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.101.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.102.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.103.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.104.0/23
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.104.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.105.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
91.187.106.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.107.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.108.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.109.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.110.0/23
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
91.187.110.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.111.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.112.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.113.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.114.0/23
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
91.187.114.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.115.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.116.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.117.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.118.0/23
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
91.187.118.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.119.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.120.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.121.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.122.0/23
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
91.187.122.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.123.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.124.0/23
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
91.187.124.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.125.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.126.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
91.187.127.0/24
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
185.78.224.0/22
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
46.252.32.0/20
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
46.252.39.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
66.186.198.0/23
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
66.186.199.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
80.78.64.0/20
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
80.78.68.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Invalid Length
80.78.77.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Invalid Length
80.78.78.0/23
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Invalid Length
80.91.124.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
91.132.172.0/22
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
109.69.0.0/21
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
141.98.140.0/22
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
141.98.140.0/23
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
141.98.142.0/23
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
185.62.172.0/22
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Unknown
185.62.174.0/23
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
185.200.212.0/22
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
185.237.16.0/23
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
188.164.216.0/21
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
188.164.216.0/22
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
188.164.217.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
188.164.219.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
188.164.221.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
193.254.1.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
193.254.2.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Unknown
217.73.128.0/20
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
217.73.133.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
217.73.135.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
217.73.136.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
217.73.141.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
109.69.160.0/21
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Unknown
46.252.45.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
188.164.218.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
66.186.198.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
217.73.131.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
46.252.47.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
217.73.138.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
46.252.32.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
217.73.143.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
217.73.137.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
46.252.33.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
217.73.128.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
217.73.132.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
217.73.130.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
217.73.129.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
217.73.142.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
217.73.139.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
46.252.40.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
46.252.46.0/24
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
185.188.248.0/24
SKYNETKS - Kujtim Leku trading as N.T.SH. "SKY - NET"
Unknown
185.216.15.0/24
UBT - Kolegji Nderkombetar per Biznes dhe Teknologji - UBT SH.P.K
Unknown
185.190.38.0/24
KOSNET - KOSNET Telecommunications LLC
Valid
194.169.166.0/24
KOSNET - KOSNET Telecommunications LLC
Valid
194.169.167.0/24
KOSNET - KOSNET Telecommunications LLC
Valid
185.23.110.0/24
IH-NET - IH-NETWORK SHPK
Valid
192.109.219.0/24
DIGITEL - DIGITEL ALBANIA SHPK
Valid
193.107.12.0/24
DIGITEL - DIGITEL ALBANIA SHPK
Valid
193.163.187.0/24
MYTVALB - MyTv-Alb SH.P.K.
Valid
37.252.221.0/24
KORABI-NET - KORABI-NET SHPK
Valid
185.120.181.0/24
INTERFIBER - INTERFIBER Sh.p.k
Valid
185.184.217.0/24
MARIUXHO - INFOGIS SH.P.K.
Valid
185.182.158.0/24
KREN-ASN - Ministry of Economy of Republic of Kosovo
Valid
194.150.78.0/24
TVKAMENICA - TV Kamenica sh.p.k
Valid
193.163.91.0/24
AAB-EDU - UNIVERSITETI AAB SH.P.K
Unknown
45.128.197.0/24
ATMFIBER-AS - ATM Fiber SH.P.K
Valid
194.32.121.0/24
ATMFIBER-AS - ATM Fiber SH.P.K
Valid
188.93.112.0/24
KAMENICANET - Kamenicanet sh.p.k
Valid
79.174.24.0/22
PRIAMNET - PRIAM NET Sh.p.k.
Valid
79.174.24.0/24
PRIAMNET - PRIAM NET Sh.p.k.
Valid
79.174.25.0/24
PRIAMNET - PRIAM NET Sh.p.k.
Valid
79.174.26.0/24
PRIAMNET - PRIAM NET Sh.p.k.
Valid
79.174.27.0/24
PRIAMNET - PRIAM NET Sh.p.k.
Valid
193.187.100.0/22
SKYELBASAN - SKY ELBASAN sh.p.k
Unknown
193.187.100.0/24
SKYELBASAN - SKY ELBASAN sh.p.k
Unknown
193.187.101.0/24
SKYELBASAN - SKY ELBASAN sh.p.k
Unknown
193.187.102.0/24
SKYELBASAN - SKY ELBASAN sh.p.k
Unknown
193.187.103.0/24
SKYELBASAN - SKY ELBASAN sh.p.k
Unknown
94.154.152.0/22
LUVAGROUP - Luva Group Sh.p.k.
Valid
94.154.152.0/24
LUVAGROUP - Luva Group Sh.p.k.
Valid
94.154.153.0/24
LUVAGROUP - Luva Group Sh.p.k.
Valid
94.154.154.0/23
LUVAGROUP - Luva Group Sh.p.k.
Valid
171.22.151.0/24
VIGAL - VIG SERVICES SHQIPERI Sh.p.k.
Valid
185.221.252.0/22
FASTNET-KORCE - Gerantina Zylo trading as FASTNET
Valid
185.221.252.0/23
FASTNET-KORCE - Gerantina Zylo trading as FASTNET
Valid
185.221.252.0/24
FASTNET-KORCE - Gerantina Zylo trading as FASTNET
Valid
185.221.253.0/24
FASTNET-KORCE - Gerantina Zylo trading as FASTNET
Valid
185.221.254.0/24
FASTNET-KORCE - Gerantina Zylo trading as FASTNET
Valid
185.221.255.0/24
FASTNET-KORCE - Gerantina Zylo trading as FASTNET
Valid
147.78.160.0/22
AL-AS-KUMANOVA - Kumanova Cable" SH.P.K.
Unknown
147.78.160.0/24
AL-AS-KUMANOVA - Kumanova Cable" SH.P.K.
Valid
147.78.161.0/24
AL-AS-KUMANOVA - Kumanova Cable" SH.P.K.
Valid
147.78.163.0/24
AL-AS-KUMANOVA - Kumanova Cable" SH.P.K.
Valid
85.209.248.0/22
SHIMAJ-NET-AS - Bujar Shimaj
Valid
85.209.250.0/24
SHIMAJ-NET-AS - Bujar Shimaj
Valid
85.209.251.0/24
SHIMAJ-NET-AS - Bujar Shimaj
Valid
88.214.16.0/22
APT-CABLE-AS - APT CABLE SHPK
Unknown
88.214.16.0/24
APT-CABLE-AS - APT CABLE SHPK
Valid
88.214.17.0/24
APT-CABLE-AS - APT CABLE SHPK
Valid
88.214.18.0/24
APT-CABLE-AS - APT CABLE SHPK
Valid
88.214.19.0/24
APT-CABLE-AS - APT CABLE SHPK
Valid
185.38.192.0/22
APT-CABLE-AS - APT CABLE SHPK
Unknown
185.38.192.0/24
APT-CABLE-AS - APT CABLE SHPK
Valid
185.38.193.0/24
APT-CABLE-AS - APT CABLE SHPK
Valid
185.38.194.0/24
APT-CABLE-AS - APT CABLE SHPK
Valid
185.38.195.0/24
APT-CABLE-AS - APT CABLE SHPK
Valid
92.119.236.0/22
ISANET - ISA.NET Sh.p.k.
Valid
92.119.239.0/24
ISANET - ISA.NET Sh.p.k.
Valid
92.119.238.0/24
ISANET - ISA.NET Sh.p.k.
Valid
92.119.236.0/24
ISANET - ISA.NET Sh.p.k.
Valid
92.119.237.0/24
ISANET - ISA.NET Sh.p.k.
Valid
45.84.116.0/24
ELSA-TECH - ELSA-TECH SH.P.K.
Valid
45.84.117.0/24
ELSA-TECH - ELSA-TECH SH.P.K.
Valid
45.84.118.0/24
ELSA-TECH - ELSA-TECH SH.P.K.
Valid
45.84.119.0/24
ELSA-TECH - ELSA-TECH SH.P.K.
Valid
45.84.236.0/24
INFOTELECOMALBANIA-AS - INFO-Telecom Shpk
Unknown
45.84.237.0/24
INFOTELECOMALBANIA-AS - INFO-Telecom Shpk
Unknown
45.84.238.0/24
INFOTELECOMALBANIA-AS - INFO-Telecom Shpk
Unknown
45.84.239.0/24
INFOTELECOMALBANIA-AS - INFO-Telecom Shpk
Unknown
192.109.210.0/24
AS-SET-NEWAVE - Roland Delia trading as NEWAVE
Valid
192.109.217.0/24
AS-SET-NEWAVE - Roland Delia trading as NEWAVE
Valid
192.109.219.0/24
AS-SET-NEWAVE - Roland Delia trading as NEWAVE
Valid
192.109.220.0/24
AS-SET-NEWAVE - Roland Delia trading as NEWAVE
Valid
194.5.252.0/24
ILLYSOFT - ILLYSOFT LLC
Valid
45.155.17.0/24
ILLYSOFT - ILLYSOFT LLC
Invalid ASN
147.78.162.0/24
SPEED-LINE - SPEED LINE SHPK
Valid
193.38.33.0/24
SPEED-LINE - SPEED LINE SHPK
Valid
185.16.250.0/24
CREDINSBANK - Credins Bank Sh.A.
Unknown
185.144.112.0/24
DRINIA - Drinia Tech SH.P.K
Valid
185.205.168.0/22
RAIFFEISEN-KS-AS - Raiffeisen Bank Kosovo JSC
Unknown
185.205.168.0/24
RAIFFEISEN-KS-AS - Raiffeisen Bank Kosovo JSC
Unknown
185.205.169.0/24
RAIFFEISEN-KS-AS - Raiffeisen Bank Kosovo JSC
Unknown
185.205.170.0/24
RAIFFEISEN-KS-AS - Raiffeisen Bank Kosovo JSC
Unknown
185.205.171.0/24
RAIFFEISEN-KS-AS - Raiffeisen Bank Kosovo JSC
Unknown
185.188.216.0/22
ISP-BROADCAST - Qendrim Kryeziu trading as N.P.SH "ISP - Broadcast
Unknown
185.188.216.0/24
ISP-BROADCAST - Qendrim Kryeziu trading as N.P.SH "ISP - Broadcast
Unknown
185.188.217.0/24
ISP-BROADCAST - Qendrim Kryeziu trading as N.P.SH "ISP - Broadcast
Unknown
185.188.218.0/24
ISP-BROADCAST - Qendrim Kryeziu trading as N.P.SH "ISP - Broadcast
Unknown
185.188.219.0/24
ISP-BROADCAST - Qendrim Kryeziu trading as N.P.SH "ISP - Broadcast
Unknown
5.206.232.0/21
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
5.206.232.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
5.206.233.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
5.206.234.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
5.206.235.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
5.206.236.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
5.206.236.160/29
TELKOS - TelKos L.L.C
Invalid Length
5.206.237.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
5.206.238.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
5.206.239.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
37.26.64.0/21
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
37.26.64.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
37.26.65.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
37.26.66.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
37.26.67.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
37.26.68.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
37.26.69.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
37.26.70.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
37.26.71.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
87.238.208.0/21
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
87.238.208.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
87.238.209.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
87.238.210.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
87.238.211.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
87.238.212.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
87.238.213.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
87.238.214.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
87.238.215.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
95.86.40.0/22
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
95.86.40.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
95.86.41.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
95.86.42.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
95.86.43.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
95.86.56.0/22
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
95.86.56.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
95.86.57.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
95.86.58.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
95.86.59.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.171.60.0/22
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.171.60.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.171.61.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.171.62.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.171.63.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.174.208.0/22
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.174.208.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.174.209.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.174.210.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.174.211.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.179.28.0/22
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.179.28.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.179.29.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.179.30.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.179.31.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.186.80.0/22
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.186.80.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.186.81.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.186.82.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.186.83.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.191.164.0/22
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.191.164.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.191.165.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.191.166.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.191.167.0/24
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
185.196.180.0/22
SHQIPONJAISP - shqiponjaisp.al LLC
Unknown
185.196.180.0/24
SHQIPONJAISP - shqiponjaisp.al LLC
Unknown
185.196.181.0/24
SHQIPONJAISP - shqiponjaisp.al LLC
Unknown
185.196.182.0/24
SHQIPONJAISP - shqiponjaisp.al LLC
Unknown
185.196.183.0/24
SHQIPONJAISP - shqiponjaisp.al LLC
Unknown
185.204.32.0/22
ULTRANET - ULTRANET sh.p.k
Valid
195.8.107.0/24
NETCOM - NetCom ISP Sh.p.k.
Valid
185.224.100.0/22
FIRSTCOM - Artur Imeraj trading as FIRST.COM
Valid
185.226.88.0/22
NEXT-TV - NEXT-TV SHPK
Unknown
185.226.88.0/24
NEXT-TV - NEXT-TV SHPK
Valid
185.226.89.0/24
NEXT-TV - NEXT-TV SHPK
Valid
185.226.90.0/24
NEXT-TV - NEXT-TV SHPK
Valid
185.226.91.0/24
NEXT-TV - NEXT-TV SHPK
Valid
185.226.90.0/23
NEXT-TV - NEXT-TV SHPK
Valid
91.239.240.0/24
STYLENET - Ezmir Kraja trading as StyleNet
Valid
217.20.253.0/24
VANI - VANI SHPK
Valid
185.254.116.0/23
OPTIMUM - OPTIMUM Telecommunications LLC
Unknown
185.254.116.0/24
OPTIMUM - OPTIMUM Telecommunications LLC
Valid
185.254.117.0/24
OPTIMUM - OPTIMUM Telecommunications LLC
Valid
185.114.112.0/22
PCBK - "ProCredit Bank" Sh.a
Unknown
185.114.112.0/24
PCBK - "ProCredit Bank" Sh.a
Unknown
185.114.113.0/24
PCBK - "ProCredit Bank" Sh.a
Unknown
185.114.114.0/24
PCBK - "ProCredit Bank" Sh.a
Unknown
185.114.115.0/24
PCBK - "ProCredit Bank" Sh.a
Unknown
185.145.0.0/22
ISPBA-ASN1 - INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA PJSC
Unknown
185.145.0.0/24
ISPBA-ASN1 - INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA PJSC
Valid
185.145.1.0/24
ISPBA-ASN1 - INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA PJSC
Valid
185.145.3.0/24
ISPBA-ASN1 - INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA PJSC
Valid
185.145.2.0/24
ISPBA-ASN1 - INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA PJSC
Valid
45.157.124.0/22
HOSTROYALE - HostRoyale Technologies Pvt Ltd
Valid
80.65.216.0/22
HOSTROYALE - HostRoyale Technologies Pvt Ltd
Valid
109.196.160.0/22
HOSTROYALE - HostRoyale Technologies Pvt Ltd
Valid
194.35.248.0/22
ACENET - Acenet sh.p.k.
Unknown
194.35.250.0/23
ACENET - Acenet sh.p.k.
Unknown
194.35.249.0/24
ACENET - Acenet sh.p.k.
Unknown
194.35.248.0/24
ACENET - Acenet sh.p.k.
Unknown
185.50.180.0/22
IDS-AS - Intercom Data Service sh.p.k
Valid
185.50.181.0/24
IDS-AS - Intercom Data Service sh.p.k
Valid
185.50.182.0/24
IDS-AS - Intercom Data Service sh.p.k
Valid
185.50.183.0/24
IDS-AS - Intercom Data Service sh.p.k
Valid
77.247.195.0/24
GIGANET - G net Sh.p.k
Valid
193.104.143.0/24
ELINET - Erlis Marku
Valid
185.62.172.0/23
RAIFFEISEN-AL-AS - RAIFFEISEN BANK SH.A
Valid
185.62.172.0/24
RAIFFEISEN-AL-AS - RAIFFEISEN BANK SH.A
Valid
185.62.173.0/24
RAIFFEISEN-AL-AS - RAIFFEISEN BANK SH.A
Valid
185.71.180.0/22
ASP - Albania State Police
Unknown
185.71.180.0/24
ASP - Albania State Police
Unknown
185.71.181.0/24
ASP - Albania State Police
Unknown
185.71.182.0/24
ASP - Albania State Police
Unknown
185.71.183.0/24
ASP - Albania State Police
Unknown
185.80.224.0/22
IPRO - IPRO Sh.p.k.
Unknown
185.80.224.0/24
IPRO - IPRO Sh.p.k.
Unknown
185.80.225.0/24
IPRO - IPRO Sh.p.k.
Unknown
185.80.226.0/24
IPRO - IPRO Sh.p.k.
Unknown
185.80.227.0/24
IPRO - IPRO Sh.p.k.
Unknown
77.247.88.0/21
ERMAL - Tele.Co.Albania SHPK
Unknown
77.247.89.0/24
ERMAL - Tele.Co.Albania SHPK
Valid
77.247.90.0/24
ERMAL - Tele.Co.Albania SHPK
Valid
77.247.91.0/24
ERMAL - Tele.Co.Albania SHPK
Valid
77.247.92.0/24
ERMAL - Tele.Co.Albania SHPK
Valid
77.247.93.0/24
ERMAL - Tele.Co.Albania SHPK
Valid
77.247.94.0/24
ERMAL - Tele.Co.Albania SHPK
Valid
77.247.95.0/24
ERMAL - Tele.Co.Albania SHPK
Valid
87.120.100.0/22
MADCOM-ASN - Albanian Fiber Telecommunications SHPK
Valid
93.187.110.0/24
MADCOM-ASN - Albanian Fiber Telecommunications SHPK
Valid
37.26.80.0/21
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
37.26.82.0/24
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
37.26.83.0/24
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
37.26.84.0/24
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
37.26.85.0/24
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
37.26.86.0/24
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
37.26.87.0/24
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
185.89.156.0/22
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
185.89.156.0/24
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
185.89.157.0/24
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
185.89.158.0/24
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
185.89.159.0/24
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
185.55.150.0/24
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
31.171.152.0/21
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
31.171.152.0/22
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
31.171.156.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
31.171.157.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
31.171.158.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
31.171.159.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
45.67.0.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
45.67.1.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
45.67.2.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
45.67.3.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
45.134.105.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Unknown
45.134.106.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Unknown
45.134.107.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Unknown
45.142.24.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
45.142.25.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
45.142.26.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
45.142.27.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
80.246.28.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Unknown
109.104.134.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
109.104.135.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
109.104.136.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
109.104.137.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
109.104.138.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
109.104.139.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
109.104.140.0/22
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
109.104.140.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
109.104.141.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
109.104.142.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
109.104.143.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
109.104.156.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
109.104.159.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
185.53.100.0/22
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
185.233.124.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
185.233.125.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
185.233.126.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
185.233.127.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
188.68.0.0/23
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
194.113.80.0/23
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
194.113.94.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
194.113.95.0/24
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
81.26.200.0/21
PLUS_ASN - Digicom SHPK
Invalid ASN
93.159.192.0/21
ASC-AL-AS196838 - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Unknown
93.159.192.0/24
ASC-AL-AS196838 - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
93.159.193.0/24
ASC-AL-AS196838 - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
93.159.194.0/24
ASC-AL-AS196838 - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
93.159.195.0/24
ASC-AL-AS196838 - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
93.159.196.0/24
ASC-AL-AS196838 - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
93.159.197.0/24
ASC-AL-AS196838 - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
93.159.198.0/24
ASC-AL-AS196838 - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
93.159.199.0/24
ASC-AL-AS196838 - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
109.69.160.0/21
ASC-AL-AS196838 - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Unknown
109.69.160.0/24
ASC-AL-AS196838 - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
109.69.161.0/24
ASC-AL-AS196838 - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
109.69.162.0/24
ASC-AL-AS196838 - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
109.69.163.0/24
ASC-AL-AS196838 - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
109.69.164.0/24
ASC-AL-AS196838 - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
109.69.165.0/24
ASC-AL-AS196838 - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
109.69.166.0/24
ASC-AL-AS196838 - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
109.69.167.0/24
ASC-AL-AS196838 - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
194.156.252.0/24
ASC-AL-AS196838 - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
194.156.253.0/24
ASC-AL-AS196838 - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
194.156.254.0/24
ASC-AL-AS196838 - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
194.156.255.0/24
ASC-AL-AS196838 - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
81.21.232.0/22
HOST-AS-AP Host Universal Pty Ltd
Valid
91.217.72.0/23
HOST-AS-AP Host Universal Pty Ltd
Valid
94.125.112.0/21
ENET-AL-AS - ENET Shpk
Unknown

IPv6

Prefix ASN ASN Name Status
2a02:e540::/29
PTK - Telekomi i Kosoves SH.A.
Valid
2a06:8f00::/29
DIGINET - Diginet shpk
Unknown
2a06:8f00::/30
DIGINET - Diginet shpk
Valid
2a06:8f04::/30
DIGINET - Diginet shpk
Valid
2a04:49c0::/32
MOBITEL-BGP - Mobitel sh.p.k.
Unknown
2a04:49c0::/48
MOBITEL-BGP - Mobitel sh.p.k.
Unknown
2a04:5900::/29
STARNET - Starnet Sh.p.k.
Valid
2a04:5900::/32
STARNET - Starnet Sh.p.k.
Valid
2a04:5901::/32
STARNET - Starnet Sh.p.k.
Valid
2a00:9f40::/32
RASH-AS - RASH - Rrjeti Akademik Shqiptar
Valid
2a00:9f40:5::/48
RASH-AS - RASH - Rrjeti Akademik Shqiptar
Valid
2a02:dd00::/29
IBC-AS - I.B.C - Telecom Sh.p.k.
Valid
2a02:dd00::/48
IBC-AS - I.B.C - Telecom Sh.p.k.
Valid
2a02:dd00::/50
IBC-AS - I.B.C - Telecom Sh.p.k.
Invalid Length
2a02:dd00:1a::/48
IBC-AS - I.B.C - Telecom Sh.p.k.
Valid
2a02:dd00:1b::/48
IBC-AS - I.B.C - Telecom Sh.p.k.
Valid
2a0a:bac0::/29
ITCOM-SHKODER - ITCOM Shpk
Valid
2001:470:181::/48
MCNET - MC NETWORKING Sh.p.k.
Valid
2a03:6947:100::/40
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
2a0a:a0c0::/29
VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
2a12:4047::/32
ALBHOST - Albanian Hosting SH.P.K.
Valid
2a03:8480::/32
ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k.
Valid
2001:7f9:4::/48
AKEP-AS - Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare - AKEP
Unknown
2a05:fdc0::/29
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
2a05:fdc0::/32
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
2a05:fdc0:1000::/48
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
2a05:fdc0:2100::/40
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
2a05:fdc0:2200::/40
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
2a05:fdc0:2300::/40
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
2a05:fdc0:3100::/40
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
2a05:fdc0:3200::/40
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
2a05:fdc1::/32
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
2a05:fdc2::/32
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
2a05:fdc2:1000::/36
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
2a05:fdc2:2000::/36
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
2a05:fdc2:3000::/36
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
2a05:fdc2:4000::/36
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
2a05:fdc2:5000::/36
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
2a05:fdc2:6000::/36
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
2a05:fdc2:7000::/36
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
2a05:fdc2:8000::/36
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
2a05:fdc2:9000::/36
ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A.
Valid
2a01:9d20::/29
TIBO-AS - TIBO COMMUNICATIONS SH.P.K
Valid
2a01:9d20::/31
TIBO-AS - TIBO COMMUNICATIONS SH.P.K
Valid
2a01:9d22::/31
TIBO-AS - TIBO COMMUNICATIONS SH.P.K
Valid
2a01:9d24::/31
TIBO-AS - TIBO COMMUNICATIONS SH.P.K
Valid
2a01:9d26::/31
TIBO-AS - TIBO COMMUNICATIONS SH.P.K
Valid
2a03:2de0::/32
DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK
Valid
2a01:4f00::/32
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
2a01:4f00::/48
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
2a01:4f00:2233::/48
ABISSNET - Abissnet sh.a.
Valid
2a0b:6300::/29
ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K.
Valid
2a00:6b80::/29
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
2a00:6b80::/32
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
2a00:6b81::/32
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
2a00:6b82::/32
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
2a00:6b83::/32
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
2a00:6b84::/32
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
2a00:6b85::/32
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
2a00:6b86::/32
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
2a00:6b87::/32
PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k.
Valid
2a04:3080::/29
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Valid
2a04:3080::/32
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
2a04:3081::/32
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
2a04:3082::/32
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
2a04:3083::/32
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
2a04:3084::/32
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
2a04:3085::/32
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
2a04:3086::/32
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
2a04:3087::/32
KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k.
Invalid Length
2a13:d940::/29
NETWORK-ALBANIA - NETWORKALBANIA Sh.p.k
Valid
2a10:d0c0::/29
OPENTEL - Arben Smani trading as OPENTEL
Unknown
2a07:e0c0::/29
MAP-ASHI - Ministry of Internal Affairs (Kosovo)
Unknown
2a07:e0c0::/30
MAP-ASHI - Ministry of Internal Affairs (Kosovo)
Valid
2a07:e0c0:1::/48
MAP-ASHI - Ministry of Internal Affairs (Kosovo)
Valid
2a07:e0c0:2::/48
MAP-ASHI - Ministry of Internal Affairs (Kosovo)
Valid
2a07:e0c0:3::/48
MAP-ASHI - Ministry of Internal Affairs (Kosovo)
Valid
2a07:e0c0:4::/48
MAP-ASHI - Ministry of Internal Affairs (Kosovo)
Valid
2a12:7cc0::/29
MENOCOM - MENOCOM Sh.p.k.
Valid
2a11:e340::/29
NETSYSCOM - Netsyscom sh.p.k
Valid
2a12:4040::/29
ALBAHOST - Albanian Hosting SH.P.K.
Valid
2407:79c0::/32
ALBAHOST - Albanian Hosting SH.P.K.
Valid
2a13:500::/32
LIGHTNET - Lightnet Sh.p.k.
Valid
2a13:500::/33
LIGHTNET - Lightnet Sh.p.k.
Valid
2a13:500:8000::/33
LIGHTNET - Lightnet Sh.p.k.
Valid
2a03:4b80::/32
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Valid
2a03:4b80:ffff:ffff::/64
IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC
Invalid Length
2a04:eb40::/29
VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A.
Valid
2a10:df40::/29
IH-NET - IH-NETWORK SHPK
Valid
2a10:f240::/29
DIGITEL - DIGITEL ALBANIA SHPK
Valid
2a0b:96c0::/29
KORABI-NET - KORABI-NET SHPK
Valid
2a0e:ec0::/29
INTERFIBER - INTERFIBER Sh.p.k
Valid
2a0d:ab40::/32
PRIAMNET - PRIAM NET Sh.p.k.
Valid
2a09:a240::/32
VIGAL - VIG SERVICES SHQIPERI Sh.p.k.
Unknown
2a0d:ccc0::/29
ELSA-TECH - ELSA-TECH SH.P.K.
Unknown
2a0d:9900::/29
ILLYSOFT - ILLYSOFT LLC
Valid
2a12:9e40::/29
SPEED-LINE - SPEED LINE SHPK
Valid
2a12:a3c0::/29
DRINIA - Drinia Tech SH.P.K
Valid
2a12:a3c0::/31
DRINIA - Drinia Tech SH.P.K
Valid
2a12:a3c2::/31
DRINIA - Drinia Tech SH.P.K
Valid
2a12:a3c4::/31
DRINIA - Drinia Tech SH.P.K
Valid
2a12:a3c6::/31
DRINIA - Drinia Tech SH.P.K
Valid
2a0c:b340::/29
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
2a0c:b340::/32
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
2a0c:b340::/48
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
2a0c:b340:1::/48
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
2a0c:b341::/32
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
2a0c:b342::/32
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
2a0c:b343::/32
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
2a0c:b344::/32
TELKOS - TelKos L.L.C
Valid
2a0c:b345::/32
TELKOS - TelKos L.L.C
Invalid Length
2a0c:b346::/32
TELKOS - TelKos L.L.C
Invalid Length
2a0c:b347::/32
TELKOS - TelKos L.L.C
Invalid Length
2a12:e3c0::/29
NETCOM - NetCom ISP Sh.p.k.
Valid
2a12:ffc0::/29
VANI - VANI SHPK
Valid
2a0e:55c0::/29
LOBINET - M.R.M shpk
Unknown
2a01:a960::/32
IDS-AS - Intercom Data Service sh.p.k
Valid
2a01:a960::/48
IDS-AS - Intercom Data Service sh.p.k
Valid
2a01:a960:9::/48
IDS-AS - Intercom Data Service sh.p.k
Valid
2a01:a960:8::/48
IDS-AS - Intercom Data Service sh.p.k
Valid
2a0c:2380::/29
ELINET - Erlis Marku
Valid
2a01:4160::/32
ZEROGRAVITET-AS - APT CABLE SHPK
Unknown
2a13:1540::/48
MADCOM-ASN - Albanian Fiber Telecommunications SHPK
Valid
2a13:1540::/29
MADCOM-ASN - Albanian Fiber Telecommunications SHPK
Unknown
2a00:4940::/29
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
2a00:4940::/32
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
2a00:4940::/48
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
2a00:4940:1::/48
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
2a00:4941::/32
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
2a00:4942::/32
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
2a00:4943::/32
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
2a00:4944::/32
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
2a00:4945::/32
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
2a00:4946::/32
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
2a00:4947::/32
ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K.
Valid
2a04:27c0::/29
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a09:6e40::/29
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a09:6ec0::/29
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0d:1dc0::/29
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0d:27c0::/29
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0d:42c0::/29
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0d:4940::/29
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0d:4a40::/29
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0e:3f00::/29
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0e:4f00::/29
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0e:abc0::/29
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0e:d4c0::/29
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0f:4780::/29
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0f:a880::/29
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0d:4947::/32
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a04:27c0:fffd::/48
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0e:3f01::/48
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0d:4946::/32
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a09:6e41::/48
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0d:4a42::/48
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0d:42c1::/32
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0d:4945::/32
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0d:4942::/32
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0d:4943::/32
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0e:4f02::/48
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a09:6ec2::/48
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0d:4941::/32
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0d:4944::/32
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0f:42c0::/29
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0e:abc2::/48
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0d:1dc3::/48
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a04:27c0:fffe::/48
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0e:d4c1::/48
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a0f:4781::/48
KEMINET - Keminet SHPK
Valid
2a13:9ec0::/29
NSC - NSC Sh.p.k
Valid