ASN report for AS42473

AS-ANEXIA ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH, AT

Data last retrieved 1 day(s) ago


IPv4
Total Prefixes

219

Valid ROAs

192

Unknown ROAs

27

Invalid ROAs

0

 
IPv6
Total Prefixes

103

Valid ROAs

98

Unknown ROAs

5

Invalid ROAs

0

IPv4

Prefix Country Status
2.57.106.0/24
Flag for AT
Unknown
2.57.104.0/24
Flag for AT
Unknown
2.57.107.0/24
Flag for AT
Unknown
2.57.105.0/24
Flag for AT
Unknown
37.235.3.0/24
Flag for AT
Valid
37.235.4.0/24
Flag for AT
Valid
37.235.5.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.228.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.224.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.232.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.240.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.236.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.244.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.248.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.225.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.252.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.247.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.249.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.251.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.253.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.255.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.242.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.226.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.250.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.227.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.229.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.231.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.233.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.235.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.237.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.239.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.241.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.243.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.230.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.245.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.238.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.254.0/24
Flag for AT
Valid
37.252.246.0/24
Flag for AT
Valid
45.84.253.0/24
Flag for AT
Unknown
45.84.252.0/24
Flag for AT
Unknown
45.84.254.0/24
Flag for AT
Unknown
45.132.60.0/24
Flag for AT
Unknown
45.132.62.0/23
Flag for AT
Valid
91.209.89.0/24
Flag for AT
Unknown
91.208.217.0/24
Flag for AT
Valid
91.234.179.0/24
Flag for AT
Unknown
94.16.103.0/24
Flag for AT
Unknown
94.16.124.0/24
Flag for AT
Unknown
94.16.98.0/24
Flag for AT
Unknown
94.16.127.0/24
Flag for AT
Unknown
94.16.101.0/24
Flag for AT
Unknown
94.16.99.0/24
Flag for AT
Unknown
94.16.100.0/24
Flag for AT
Unknown
94.16.102.0/24
Flag for AT
Unknown
94.16.22.0/24
Flag for AT
Unknown
94.16.15.0/24
Flag for AT
Unknown
94.16.17.0/24
Flag for AT
Unknown
94.16.21.0/24
Flag for AT
Unknown
94.16.5.0/24
Flag for AT
Unknown
94.16.26.0/24
Flag for AT
Unknown
94.16.12.0/24
Flag for AT
Unknown
94.16.8.0/24
Flag for AT
Unknown
144.208.223.0/24
Flag for AT
Valid
144.208.205.0/24
Flag for AT
Valid
144.208.196.0/23
Flag for AT
Valid
144.208.219.0/24
Flag for AT
Valid
144.208.220.0/24
Flag for AT
Valid
144.208.207.0/24
Flag for AT
Valid
144.208.212.0/22
Flag for AT
Valid
144.208.221.0/24
Flag for AT
Valid
144.208.222.0/24
Flag for AT
Valid
144.208.217.0/24
Flag for AT
Valid
176.123.54.0/23
Flag for AT
Valid
178.255.156.0/24
Flag for AT
Valid
178.255.152.0/24
Flag for AT
Valid
178.255.154.0/24
Flag for AT
Valid
178.255.158.0/24
Flag for AT
Valid
178.255.157.0/24
Flag for AT
Valid
178.255.153.0/24
Flag for AT
Valid
178.255.155.0/24
Flag for AT
Valid
185.2.177.0/24
Flag for AT
Valid
178.255.159.0/24
Flag for AT
Valid
185.2.179.0/24
Flag for AT
Valid
185.50.235.0/24
Flag for AT
Valid
185.50.232.0/23
Flag for AT
Valid
185.53.108.0/23
Flag for AT
Valid
185.53.110.0/23
Flag for AT
Valid
185.81.209.0/24
Flag for AT
Valid
185.94.28.0/24
Flag for AT
Valid
185.93.213.0/24
Flag for AT
Valid
185.116.96.0/24
Flag for AT
Valid
185.116.99.0/24
Flag for AT
Valid
185.116.97.0/24
Flag for AT
Valid
185.140.140.0/22
Flag for AT
Valid
185.228.148.0/22
Flag for AT
Valid
188.65.72.0/21
Flag for AT
Valid
188.65.79.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.201.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.203.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.219.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.233.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.235.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.245.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.194.0/23
Flag for AT
Valid
188.172.247.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.198.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.221.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.223.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.202.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.218.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.246.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.250.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.222.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.254.0/24
Flag for AT
Valid
185.245.66.0/23
Flag for AT
Valid
188.172.192.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.200.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.208.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.220.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.251.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.252.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.204.0/22
Flag for AT
Valid
188.172.232.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.224.0/22
Flag for AT
Valid
188.172.236.0/22
Flag for AT
Valid
188.172.240.0/22
Flag for AT
Valid
188.172.255.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.244.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.212.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.209.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.210.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.211.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.213.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.216.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.217.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.214.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.193.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.249.0/24
Flag for AT
Valid
188.172.215.0/24
Flag for AT
Valid
193.33.114.0/23
Flag for AT
Valid
194.1.206.0/24
Flag for AT
Valid
202.61.209.0/24
Flag for AT
Valid
202.61.210.0/24
Flag for AT
Valid
202.61.208.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.178.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.186.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.171.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.175.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.177.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.179.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.181.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.185.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.173.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.176.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.172.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.180.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.184.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.187.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.174.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.188.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.189.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.182.0/23
Flag for AT
Valid
213.227.162.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.163.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.165.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.164.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.166.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.168.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.169.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.170.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.161.0/24
Flag for AT
Valid
213.227.167.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.30.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.26.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.29.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.22.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.4.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.28.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.8.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.10.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.12.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.14.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.16.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.2.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.20.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.25.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.5.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.9.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.11.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.13.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.3.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.17.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.0.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.21.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.23.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.15.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.31.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.27.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.19.0/24
Flag for AT
Valid
217.146.1.0/24
Flag for AT
Valid
185.88.207.0/24
Flag for IT
Unknown
131.100.0.0/24
Flag for PA
Valid
131.100.2.0/24
Flag for PA
Valid
131.100.1.0/24
Flag for PA
Valid
131.100.3.0/24
Flag for PA
Valid
176.119.153.0/24
Flag for GB
Valid
176.119.155.0/24
Flag for GB
Valid
176.119.154.0/24
Flag for GB
Valid
176.119.152.0/24
Flag for GB
Valid
162.220.221.0/24
Flag for US
Valid
162.220.222.0/24
Flag for US
Valid
162.220.220.0/24
Flag for US
Valid
162.220.223.0/24
Flag for US
Valid
162.250.6.0/24
Flag for US
Valid
162.250.3.0/24
Flag for US
Valid
162.250.2.0/24
Flag for US
Valid
162.250.5.0/24
Flag for US
Valid
162.250.4.0/24
Flag for US
Valid
162.250.7.0/24
Flag for US
Valid

IPv6

Prefix Country Status
2001:67c:240::/48
Flag for AT
Unknown
2a00:11c0:1::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:2::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:9::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:4a::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:31::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:32::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:a::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:39::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:11::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:12::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:2c::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:30::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:78::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:37::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:84::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:15::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:18::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:17::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:34::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:16::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:45::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:1f::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:66::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:46::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:3e::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:25::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:21::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:26::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:2a::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:2d::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:2e::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:dd::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:10::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:d::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:de::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:e::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:20::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:9020::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:29::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:beef::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:4::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:19::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:1a::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:1b::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:1e::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:1c::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:1d::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:44::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:83::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:85::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:1799::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:1337::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:94::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:82::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:2f::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:3::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:67::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:7::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:63::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:33::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:27::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:b::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:df::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:43::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:35::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:36::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:76::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:95::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:3b::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:6::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:13::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:86::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:f::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:5::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:68::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:2b::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:8::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:14::/48
Flag for AT
Valid
2a00:11c0:28::/48
Flag for AT
Valid
2a01:aea0::/32
Flag for AT
Valid
2a01:aea0:dd1::/48
Flag for AT
Valid
2a01:aea0::/40
Flag for AT
Valid
2a01:aea0:df1::/48
Flag for AT
Valid
2a07:1b80::/40
Flag for AT
Valid
2606:1a40:200f::/48
Flag for CA
Unknown
2606:1a40:2012::/48
Flag for CA
Unknown
2606:1a40:2013::/48
Flag for CA
Unknown
2606:1a40:200e::/48
Flag for CA
Unknown
2803:ad80::/48
Flag for PA
Valid
2803:ad80:16::/48
Flag for PA
Valid
2803:ad80:69::/48
Flag for PA
Valid
2605:380:19::/48
Flag for US
Valid
2605:380:32::/48
Flag for US
Valid
2605:380:40::/48
Flag for US
Valid
2605:380:53::/48
Flag for US
Valid
2605:380:38::/48
Flag for US
Valid
2605:380:54::/48
Flag for US
Valid
2605:380:55::/48
Flag for US
Valid
2605:380:56::/48
Flag for US
Valid
2605:380:57::/48
Flag for US
Valid
2605:380:58::/48
Flag for US
Valid