ASN report for AS266768

ALKON SAS

Data retrieved: 2023-12-04


IPv4
Total Prefixes

4

Valid Routes

4

Unknown Routes

0

Invalid Routes

0

 
IPv6
Total Prefixes

13

Valid Routes

13

Unknown Routes

0

Invalid Routes

0

IPv4

Prefix Country Status
45.231.214.0/23
Flag for AR
Valid
45.233.143.0/24
Flag for AR
Valid
45.231.214.0/24
Flag for AR
Valid
45.231.215.0/24
Flag for AR
Valid

IPv6

Prefix Country Status
2803:4f20::/32
Flag for AR
Valid
2803:4f20:8::/48
Flag for AR
Valid
2803:4f20::/34
Flag for AR
Valid
2803:4f20::/48
Flag for AR
Valid
2803:4f20:8000::/34
Flag for AR
Valid
2803:4f20:f::/48
Flag for AR
Valid
2803:4f20:3::/48
Flag for AR
Valid
2803:4f20:7::/48
Flag for AR
Valid
2803:4f20:5::/48
Flag for AR
Valid
2803:4f20:2::/48
Flag for AR
Valid
2803:4f20:6::/48
Flag for AR
Valid
2803:4f20:4::/48
Flag for AR
Valid
2803:4f20:c000::/34
Flag for AR
Valid