ASN report for AS24825

LTMFA-AS - Lietuvos Respublikos Uzsienio reikalu ministerija

Data retrieved: 2024-02-20


IPv4
Total Prefixes

1

Valid Routes

0

Unknown Routes

1

Invalid Routes

0

 
 
 

IPv4

Prefix Country Status
91.198.17.0/24
Flag for LT
Unknown