ASN report for AS136190

CHINATELECOM-ZHEJIANG-JINHUA-IDC JINHUA, ZHEJIANG Province, P.R.China., CN

Data last retrieved 1 day(s) ago


IPv4
Total Prefixes

175

Valid ROAs

0

Unknown ROAs

175

Invalid ROAs

0

 
IPv6
Total Prefixes

8

Valid ROAs

0

Unknown ROAs

8

Invalid ROAs

0

IPv4

Prefix Country Status
36.27.208.0/20
Flag for CN
Unknown
60.163.131.0/24
Flag for CN
Unknown
60.163.132.0/24
Flag for CN
Unknown
60.163.130.0/24
Flag for CN
Unknown
60.163.129.0/24
Flag for CN
Unknown
60.163.160.0/20
Flag for CN
Unknown
60.163.191.0/24
Flag for CN
Unknown
60.163.128.0/24
Flag for CN
Unknown
60.191.222.0/24
Flag for CN
Unknown
60.191.254.0/24
Flag for CN
Unknown
60.191.223.0/24
Flag for CN
Unknown
60.191.229.0/24
Flag for CN
Unknown
60.191.239.0/24
Flag for CN
Unknown
60.191.231.0/24
Flag for CN
Unknown
60.191.252.0/24
Flag for CN
Unknown
60.188.64.0/18
Flag for CN
Unknown
60.191.192.0/24
Flag for CN
Unknown
60.191.196.0/24
Flag for CN
Unknown
60.188.224.0/23
Flag for CN
Unknown
60.191.205.0/24
Flag for CN
Unknown
60.191.220.0/24
Flag for CN
Unknown
60.191.221.0/24
Flag for CN
Unknown
60.191.202.0/24
Flag for CN
Unknown
60.191.232.0/24
Flag for CN
Unknown
60.191.248.0/23
Flag for CN
Unknown
61.130.25.0/24
Flag for CN
Unknown
61.130.30.0/24
Flag for CN
Unknown
61.130.29.0/24
Flag for CN
Unknown
61.130.28.0/24
Flag for CN
Unknown
61.130.144.0/24
Flag for CN
Unknown
61.130.145.0/24
Flag for CN
Unknown
61.153.98.0/24
Flag for CN
Unknown
61.153.100.0/23
Flag for CN
Unknown
61.153.96.0/23
Flag for CN
Unknown
61.153.102.0/24
Flag for CN
Unknown
61.174.8.0/21
Flag for CN
Unknown
61.174.240.0/20
Flag for CN
Unknown
61.175.227.0/24
Flag for CN
Unknown
61.175.253.0/24
Flag for CN
Unknown
61.164.160.0/23
Flag for CN
Unknown
61.164.173.0/24
Flag for CN
Unknown
61.164.174.0/24
Flag for CN
Unknown
61.164.240.0/24
Flag for CN
Unknown
61.164.186.0/23
Flag for CN
Unknown
103.105.12.0/22
Flag for CN
Unknown
115.233.144.0/24
Flag for CN
Unknown
115.231.84.0/24
Flag for CN
Unknown
115.238.192.0/22
Flag for CN
Unknown
115.231.90.0/24
Flag for CN
Unknown
115.231.80.0/23
Flag for CN
Unknown
115.238.199.0/24
Flag for CN
Unknown
115.238.197.0/24
Flag for CN
Unknown
115.239.195.0/24
Flag for CN
Unknown
115.238.198.0/24
Flag for CN
Unknown
115.231.156.0/22
Flag for CN
Unknown
115.238.200.0/22
Flag for CN
Unknown
115.231.146.0/23
Flag for CN
Unknown
115.231.154.0/23
Flag for CN
Unknown
115.231.150.0/23
Flag for CN
Unknown
115.231.128.0/21
Flag for CN
Unknown
115.231.136.0/21
Flag for CN
Unknown
115.231.92.0/23
Flag for CN
Unknown
115.231.148.0/23
Flag for CN
Unknown
115.231.144.0/23
Flag for CN
Unknown
115.231.94.0/23
Flag for CN
Unknown
115.238.206.0/23
Flag for CN
Unknown
115.239.196.0/24
Flag for CN
Unknown
115.231.91.0/24
Flag for CN
Unknown
115.231.89.0/24
Flag for CN
Unknown
115.231.153.0/24
Flag for CN
Unknown
115.238.205.0/24
Flag for CN
Unknown
115.231.152.0/24
Flag for CN
Unknown
115.238.204.0/24
Flag for CN
Unknown
115.231.83.0/24
Flag for CN
Unknown
115.231.86.0/24
Flag for CN
Unknown
115.231.85.0/24
Flag for CN
Unknown
115.231.82.0/24
Flag for CN
Unknown
116.196.176.0/21
Flag for CN
Unknown
122.226.44.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.53.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.56.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.59.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.73.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.95.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.109.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.111.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.117.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.223.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.187.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.64.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.253.0/24
Flag for CN
Unknown
122.227.15.0/24
Flag for CN
Unknown
122.227.59.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.190.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.254.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.192.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.100.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.160.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.163.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.161.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.229.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.199.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.122.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.202.0/24
Flag for CN
Unknown
122.227.58.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.102.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.184.0/23
Flag for CN
Unknown
122.226.180.0/23
Flag for CN
Unknown
122.226.206.0/23
Flag for CN
Unknown
122.227.42.0/23
Flag for CN
Unknown
122.226.212.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.84.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.240.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.183.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.213.0/24
Flag for CN
Unknown
122.227.23.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.120.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.86.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.182.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.188.0/24
Flag for CN
Unknown
122.226.104.0/24
Flag for CN
Unknown
180.188.16.0/20
Flag for CN
Unknown
183.134.22.0/24
Flag for CN
Unknown
183.146.214.0/24
Flag for CN
Unknown
183.146.22.0/24
Flag for CN
Unknown
183.131.112.0/23
Flag for CN
Unknown
183.131.72.0/21
Flag for CN
Unknown
183.134.18.0/23
Flag for CN
Unknown
183.131.144.0/20
Flag for CN
Unknown
183.136.208.0/22
Flag for CN
Unknown
183.136.234.0/23
Flag for CN
Unknown
183.136.232.0/23
Flag for CN
Unknown
183.131.192.0/20
Flag for CN
Unknown
183.134.25.0/24
Flag for CN
Unknown
183.134.27.0/24
Flag for CN
Unknown
183.134.29.0/24
Flag for CN
Unknown
183.134.31.0/24
Flag for CN
Unknown
183.136.219.0/24
Flag for CN
Unknown
183.146.25.0/24
Flag for CN
Unknown
183.146.29.0/24
Flag for CN
Unknown
183.146.26.0/24
Flag for CN
Unknown
183.131.210.0/24
Flag for CN
Unknown
183.134.26.0/24
Flag for CN
Unknown
183.136.218.0/24
Flag for CN
Unknown
183.146.18.0/24
Flag for CN
Unknown
183.146.210.0/24
Flag for CN
Unknown
183.131.211.0/24
Flag for CN
Unknown
183.134.21.0/24
Flag for CN
Unknown
183.134.17.0/24
Flag for CN
Unknown
183.146.17.0/24
Flag for CN
Unknown
183.146.19.0/24
Flag for CN
Unknown
183.146.21.0/24
Flag for CN
Unknown
183.131.124.0/24
Flag for CN
Unknown
183.134.24.0/24
Flag for CN
Unknown
183.134.28.0/24
Flag for CN
Unknown
183.146.24.0/24
Flag for CN
Unknown
183.146.28.0/24
Flag for CN
Unknown
183.146.215.0/24
Flag for CN
Unknown
183.146.213.0/24
Flag for CN
Unknown
183.131.64.0/24
Flag for CN
Unknown
183.131.65.0/24
Flag for CN
Unknown
183.131.115.0/24
Flag for CN
Unknown
183.131.117.0/24
Flag for CN
Unknown
183.131.118.0/24
Flag for CN
Unknown
183.131.116.0/24
Flag for CN
Unknown
183.131.214.0/24
Flag for CN
Unknown
183.131.119.0/24
Flag for CN
Unknown
183.131.66.0/24
Flag for CN
Unknown
183.131.127.0/24
Flag for CN
Unknown
183.134.30.0/24
Flag for CN
Unknown
183.146.16.0/24
Flag for CN
Unknown
183.146.208.0/24
Flag for CN
Unknown
183.131.208.0/24
Flag for CN
Unknown
183.131.215.0/24
Flag for CN
Unknown
220.185.160.0/19
Flag for CN
Unknown

IPv6

Prefix Country Status
240e:108:11b1::/48
Flag for CN
Unknown
240e:1c:b000::/36
Flag for CN
Unknown
240e:1d:4000::/36
Flag for CN
Unknown
240e:f7:3000::/36
Flag for CN
Unknown
240e:f7:7000::/36
Flag for CN
Unknown
240e:f7:e000::/36
Flag for CN
Unknown
240e:f7:f000::/36
Flag for CN
Unknown
240e:982:b100::/40
Flag for CN
Unknown